Obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe

O jaskrze

Pacjent chory na jaskrę - wyzwanie XXI wieku

Jaskra występuje u 3.5% populacji ludzi w wieku 40-80 lat na świecie i wciąż pozostaje w czołówce najczęstszych przyczyn ślepoty.

Czytaj

Jak leczymy jaskrę i jak robić to skuteczniej?

Terapią pierwszego rzutu w jaskrze pierwotnej otwartego kąta (JPOK) pozostaje leczenie zachowawcze.

Czytaj

Schemat leczenia jaskry otwartego kąta

Schemat leczenia jaskry otwartego kąta opracowano na podstawie wytycznych EGS.

Czytaj

WIRTUALNI PACJENCI