PACJENT NR 1
Studium przypadku

Na wizytę zgłasza się pacjentka lat 70 skierowana do diagnostyki jaskry z powodu poszerzonych zagłębień (c/d w OP - 0,5; w OL – 0,6). W wywiadzie okulistycznym stan po niepowikłanych operacjach zaćmy OPL z wszczepieniem sztucznych soczewek tylnokomorowych kilka lat temu.
Pacjentka zgłasza, że od kilku miesięcy gorzej widzi na oko lewe.

W badaniu przedmiotowym w dniu wizyty:

Vod = 0,8 sc. knp.

Vos = 0,7 sc. knp.

Sn – 0,5 cc +3,0 Dsph

Sn – 0,5 cc +3,0 Dsph

Ciśnienie wewnątrzgałkowe mierzone tonometrem aplanacyjnym:
Tod – 14 mmHg
Tos – 19 mmHg

W badaniu w lampie szczelinowej:
Odcinki przednie spokojne
Komory średnio-głębokie, czyste,
Tęczówki o budowie beleczkowej, spokojne
Źrenice prawidłowo reaktywne, wolne, okrągłe
Implanty PCIOL w miejscu, bez mętnienia torby tylnej
Dno (mydriaza): tarcze nerwu wzrokowego o granicach wyraźnych, blado-różowe, c/d 0,5 -0,6, plamki bez zmian patologicznych, siatkówki przylegają

Pachymetria OP: 520 µm OL: 518 µm

W badaniu gonioskopii: kąty przesączania szeroko otwarte na całym obwodzie o prawidłowym wybarwieniu.

Pacjentka została skierowana na badania HRT, GDx i pola widzenia. Wyniki zamieszczono poniżej (ryc 1-5). Ciśnienie wewnątrzgałkowe na pierwszej kontroli OP: 16 mmHg, OL: 18 mmHg.

Zalecono powtórne badanie GDx oraz pola widzenia po około roku. Pacjentka zgłasza się na kolejną wizytę kontrolną za rok z wynikami jak na ryc. 6-8. Ciśnienie wewnątrzgałkowe OP: 18 mmHg, OL: 14 mmHg.

Ryc. 1. Pierwsze badanie Gdx.

Ryc. 2. Badanie HRT oko prawe

Ryc. 3. Badanie HRT oko lewe

Ryc. 4. Pierwsze pole widzenia oko prawe

Ryc. 5. Pierwsze pole widzenia oko lewe

Ryc. 6. GDx po roku.

Ryc. 7. Pole widzenia po roku oko prawe.

Ryc. 8. Pole widzenia po roku oko lewe.lek. Anna Małgorzata Dąbrowska, konsultacja merytoryczna Dr n. med. Anna Zaleska-Żmijewska

Zdjęcia opublikowane dzięki uprzejmości Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie

Uwaga! Pytania są wielokrotnego wyboru.

  • 1
  • 2
  • 3
Na podstawie wyników badań i obrazu klinicznego:
Sprawdź
U powyższej pacjentki kierując się wytycznymi EGS kładącymi nacisk na jakość życia pacjenta jako terapię pierwszego rzutu w przypadku rozpoznania jaskry pierwotnej otwartego kąta wybierzesz:
Sprawdź
Prowadząc terapię u tej pacjentki:
Sprawdź