PACJENT NR 2
Studium przypadku

47 letni pacjent od pół roku leczony z powodu jaskry otwartego kąta kroplami z analogiem prostaglandyny zawierającym konserwant zgłasza się na wizytę kontrolną. Lek stara się zakraplać regularnie, codziennie wieczorem, ale przyznaje, że zdarza mu się zapomnieć. Wczoraj zakropił. Poza tym skarży się, że od około 2 miesięcy oczy zaczęły być zaczerwienione, pacjent odczuwa dyskomfort po podaniu leku, a przez cały następny dzień suchość i pieczenie. Farmaceuta polecił mu krople nawilżające bez konserwantów, które stosowane kilka razy dziennie zmniejszają dolegliwości, ale nieznacznie.

Pacjent neguje alergie, zmianę kosmetyków w ostatnim czasie. Mówi, że dyskomfort ze strony oczu przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu. Pyta czy musi stosować lek przeciwjaskrowy.

W badaniu przedmiotowym:

Vod = 1,0 sc.

Vos = 0,9 sc cc-0,25Dsph = 1,0

Sn = 0,5 cc. +0,5Dsph

Sn = 0,5 cc. + 0,25 Dsph

T – 12 mmHg

T - 11 mmHg

Odcinek przedni OPL patrz ryc. 1. w worku spojówkowym bez wydzieliny patologicznej. W barwieniu fluoresceiną pojedyncze, drobne, rozsiane, punktowate podbarwianie na całej powierzchni rogówek i spojówce gałkowej. Spojówka powiekowa z niewielkim odczynem brodawkowym. Brzegi powiek bez cech niewydolności gruczołów Meiboma. Komory przednie czyste. Bez osadów na śródbłonku. Źrenice, tęczówki, soczewki i szklistka – w normie.

Dno OPL: tarcze nerwu wzrokowego blado-różowe, o granicach wyraźnych, c/d w OP =0,8, w OL = 0,7, pnie naczyniowe przesunięte nosowo, plamki bez zmian, siatkówki dostępne w badaniu przylegają.

Na ryc. 2-4 przedstawiono wyniki badania OCT tarczy i komórek zwojowych okołodołeczkowych (GCC ganglion cell complex) oraz pole widzenia pacjenta. W stosunku do badań sprzed pół roku – bez progresji zmian.

Ryc. 1. Zaczerwione oko z uczuciem piasku pod powiekami, odczuwane od ok. 2 miesięcy

Ryc 2. Wynik badania OCT tarczy (optic nerve head map) oraz komórek zwojowych (GCC) – mapy w skali barwnej w stosunku do bazy normatywnej dla danego przedziału wiekowego.

Ryc 3. Analiza numeryczna skanów OCT tarczy i GCC (RNFL – grubość warstwy włókien nerwowych wokół tarczy; ONH – parametry morfologiczne tarczy nerwu wzrokowego; GCC Avg – średnia grubość warstwy komórek zwojowych w rejonie około dołeczkowym; TSNIT – wykresy przedstawiające parametry pacjenta w stosunku do norm w danej grupie wiekowej).

Ryc. 4. Pole widzenia oko prawe – bez progresji w stosunku do badania poprzedniego

Ryc. 5. Pole widzenia oko lewe – bez progresji w stosunku do badania poprzedniegolek. Anna Małgorzata Dąbrowska, konsultacja merytoryczna Dr n. med. Anna Zaleska-Żmijewska

Zdjęcia opublikowane dzięki uprzejmości Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie

Uwaga! Pytania są wielokrotnego wyboru.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Najprawdopodobniej przyczyną dolegliwości pacjenta jest:
Sprawdź
U przedstawionego pacjenta należy:
Sprawdź
Badanie komórek zwojowych w regionie okołodołeczkowym (GCC – ganglion cell complex) to badanie:
Sprawdź
Interpretując załączone wyniki badań komórek zwojowych (GCC – ganglion cell complex) można stwierdzić:
Sprawdź
W badaniu OCT tarczy nerwu wzrokowego można stwierdzić:
Sprawdź