PACJENT NR 3
Studium przypadku

60-letni pacjent z jaskrą pierwotną otwartego kąta, zgłasza się na wizytę kontrolną. Przez ostatnie 2 lata nie przychodził do poradni okulistycznej, ponieważ nie miał żadnych dolegliwości ze strony oczu, a recepty na leki dostawał od lekarza POZ. Przyjmuje krople z analogiem prostaglandyny, które toleruje dobrze. Przyznaje jednak, że czasem zdarza mu się zapomnieć zastosować lek. Oprócz nadciśnienia tętniczego i jaskry pacjent na nic innego się nie leczy.

W badaniu przedmiotowym w dniu dzisiejszym (porównywalnie jak na poprzedniej wizycie):

Vod = 0,8 sc. cc. -1,0 ax 90 = 1,0

Vos = 0,7 sc. cc. - 1,25 ax100 = 1,0

Sn = 0,5 cc. +2,5/-1,0 ax 90

Sn = 0,5 cc. +2,5/-1,025 ax 100

T - 16 mmHg

T - 17 mmHg

OPL – gałki spokojne:
Rogówki gładkie, lśniące, przezierne
Komory przednie średnio-głębokie, czyste
Źrenice okrągłe, wolne, prawidłowa reakcja na światło
Tęczówki o budowie beleczkowej
Soczewki opalizują
Dno (mydriaza): tarcze nerwu wzrokowego bladoróżowe, c/d w OP: 0,5, w OL: 0,7, plamki bez zmian, naczynia w normie dla wieku, siatkówki dostępne w badaniu przylegają

W gonioskopii OPL – kąt otwarty szeroki na całym obwodzie widoczny do ciała rzęskowego.

Pacjentowi zalecono wykonanie krzywej dobowej oraz badań pola widzenia i GDX. Wyniki badań sprzed 2 lat oraz obecnie zamieszczono na ryc. 1-6.

Ryc. 1. Krzywa dobowa ciśnienia wewnątrzgałkowego OPL przy stosowaniu przez pacjenta kropli z latanoprostem o godz. 20:00 (2017r.).

Ryc. 2. Badanie pola widzenia oka prawego ze stycznia 2015 roku.

Ryc. 3. Badanie pola widzenia oka prawego z lutego 2017 roku.

Ryc. 4. Badanie pola widzenia oka lewego ze stycznia 2015 roku.

Ryc. 5. Badanie pola widzenia oka lewego z lutego 2017 roku.

Ryc. 6. Wynik badania GDX z 2017 r.lek. Anna Małgorzata Dąbrowska, konsultacja merytoryczna Dr n. med. Anna Zaleska-Żmijewska

Zdjęcia opublikowane dzięki uprzejmości Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie

Uwaga! Pytania są wielokrotnego wyboru.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Wyniki badania pola widzenia u tego pacjenta:
Sprawdź
W powyższym przypadku należy:
Sprawdź
Preparat złożony z analogiem prostaglandyny i betablokerem:
Sprawdź
Krople z analogiem prostaglandyny i betablokerem:
Sprawdź