O jaskrze

Schemat leczenia jaskry otwartego kąta według wytycznych EGS1

Opracowano na podstawie: Terminology and guidelines for glaucoma. 4th Edition.

  • W wyjątkowych przypadkach, na przykład jaskry zaawansowanej i/lub bardzo wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego, kiedy będzie potrzebna redukcja IOP, której nie uda się uzyskać za pomocą jednego leku można zastosować dwa leki
  • Lek uznaje się za skuteczny, jeżeli redukcja ciśnienia wewnątrzgałkowego w trakcie jego stosowania jest porównywalna z wynikami opublikowanych badań przeprowadzonych w podobnej populacji
  • Rekomenduje się leki łączone, jeżeli są dostępne
  • Jeżeli w trakcie terapii dwoma lekami nie uzyska się docelowego ciśnienia wewnątrzgałkowego to można zmienić drugi lek lub do leku łączonego dodać trzeci produkt leczniczy